Make your own free website on Tripod.com

GLOSARI

Adat
  • Peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun (sejak dahulu kala) di dalam sesuatu masyarakat (sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi).
  • Cara yang sudah menjadi kebiasaan, sifat.
  • Melakukan sesuatu secara adat/tradisi.
Buapak
  • Ketua perut yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan perselisihan faham dalam perut di bawah jagaannya.
  • Perut adalah sebahagian daripada suku/bangsa.
Datuk Lembaga
  • Ketua suku.
Olek
  • Mengulit, membobok, mendodoi.
Menyalang
  • Bakul tergantung (tempat menaruh makanan dan lain-lain).
  • Perkakasan daripada buluh dan lain-lain (tempat meletakkan makanan dan lain-lain) yang diberi bertali supaya boleh dipikul.

HOME

sistem Adat | Nisab_Ibu| Konsep_Perkahwinan | Peraturan Perkahwinan | Proses Pinangan | Persediaan_Perkahwinan    | Glosari